Historia ROD


Historia działek w Janowie sięga lat 70-tych, kiedy to Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy dokładnie 16 września 1971 roku wystąpiło z prośbą do Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Budownictwa i Architektury i Urbanistyki w Bydgoszczy o przydzielenie terenu rekreacyjnego w Janowie k/ Bydgoszczy. Na terenie miał być urządzony ośrodek niedzielnego wypoczynku oraz działki pracownicze. Przedsiębiorstwo z dniem 1 czerwca 1973 roku otrzymało prawomocna Decyzję znak GKM-IX-44/30/31/73 z ówczesnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy na zasadzie odpłatnego użytkowania na okres 40 lat, teren o obszarze 77 049 m2 stanowiący własność Skarbu Państwa.

Teren oznaczony numerami działek 36/1-78 o powierzchni 37 483 m2 oraz 36/80-90 o powierzchni 20 646 m2 zgodnie z intencją Przedsiębiorstwa podzielony został na 79 działek z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe. Teren oznaczony numerem działki 36/92 o powierzchni 18 920 m2 przeznaczono na usytuowanie obiektów towarzyszących takich jak hydrofornia, trafostacja , dom administracyjny itp.

Więcej

Zarząd


Kontakt


POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POD LASEM" W JANOWIE

Adres


ul. Kajakowa 4

85-482 Bydgoszcz

Dane


NIP 967-05-38-396

REGON 00701591542694

Kontakt


Telefon: +48 502 250 522

Email: rodpodlasembydgoszcz@pzd.pl

Zostaw nam wiadomość