Kontakt

telefon
602 505 000
adres e-mail


Cichy weekend od godziny 17 w każdą  sobotę do końca niedzieli .

Drodzy działkowcy przypominamy że w trosce o Państwa wypoczynek od godziny 17 w sobotę do końca niedzieli zabronione jest używanie kosiarek , nożyc do żywopłotu oraz innego głośnego sprzętu jak również wykonywanie hałasliwych prac .
W trosce o Państwa wypoczynek .
Zarząd
 OGŁOSZENIE
 (2)
 


Zarzd ROD"Pod Lasem" przypomina, że zgodnie z przyjętą zasadą rozliczenia:
  • opłaty za zużycie energii elektrycznej,
  • opłaty za zużycie wody
w sezonie 2020r pierwszy odczyt w/w liczników nastąpi
na koniec miesiąca maja 2020r.

Odczyty wodomierzy należy podawać do 7 dnia następnego miesiąca. Opóźnienie spowoduje naliczenie z ryczałtu.

Bydgoszcz,01.05.2020r.                                    Zarząd ROD
                                                                           "Pod Lasem"


Ogłoszenie (1)


Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Janowo „Pod Lasem”
w Bydgoszczy 
w sprawie opłat ogrodowych w 2020r.

Szanowni Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne 
w 2019r.zebrania określiły 

Mając na uwadze powyższe informujemy, że w naszym Ogrodzie w 2020r. obowiązują następujące opłaty:
 
• - zaliczkowa opłata ogrodowa 1 zł za m2,
• - opłata energetyczna za 2019 rok 22,94 zł.
• - Składka członkowska 6 zł.
Powyższe opłaty należy wnieść na rachunek OGRODU
Nr 35 8142 0007 0000 1560 2000 0004

w terminie do 31 maja 2020roku.

• - wpłaty zaliczkowe na kanalizację sanitarną w OGRODZIE 100 zł miesięcznie należy wnieść na rachunek
Nr 08 8142 0007 0000 1560 2000 0102

Ponad to odwołuje się termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego
z dnia 24 kwietnia 2020r.

Bydgoszcz, 02.04.2020r.                            Zarząd ROD