Kontakt

telefon
609 888 917
adres e-mail

OGŁOSZENIE!

Poniżej zamieszczamy informacje o odczycie wody oraz harmonogramie odbioru opadów komunalnych.
Pliki do pobrania:
harmonogram

OGŁOSZENIE!

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje z Walnego Zebrania członków ROD Pod Lasem Janowo z dnia 04.04.2019. Pliki do pobrania:
najważniejsze uchwały.

OGŁOSZENIE !

 
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 04.04.2019 r. 

w I terminie o godz. 16.30 

w II terminie o godz. 17.00


które odbędzie się w ZAJEDNI-MARTINA ul. Inowrocławska 11 85-153 Bydgoszcz na terenie zajedni "MZK".
Parking przy "LIDLU" obok zajezdni.


 
 
 
OGŁOSZENIE !

Włączenie wody w sezonie wiosna 2019 nastąpi w dniu 06.04.2019 o godz. 11.00.

Prosimy o sprawdzenie instalacji i zamknięcie zaworów odcinających dopływ wody.


Z poważaniem Zarząd R.O.D. "Pod lasem"

Wyłączenie wody na działkach


Uprzejmie informujemy, że wyłączenie wody na działkach nastąpi 3.11.2018 o godzinie 12:00.
Wszystkich działkowiczów prosi się o dokonanie odczytu wodomierzy na koniec sezonu.

---------------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje z Walnego Zebrania członków ROD Pod Lasem Janowo z dnia 18.04.2018.
Pliki do pobrania: najważniejsze uchwały  oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

---------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKATWŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2018 r. NASTĄPI W DNIU 07.04.2018 roku

(7 kwiecień 2018) o godz.11.00


Prosimy o dopilnowanie i sprawdzenie zamknięcia zaworów odcinających dopływ wody.

Zalecana jest obecność wszystkich użytkowników działek Ogrodu „POD LASEM” w czasie włączania wody z uwagi na możliwość wystąpienia nieszczelności.


Bydgoszcz, dnia 21 marca 2018 rok

---------------------------------------------------------------------------Wyłączenie wody na działkach

Uprzejmie informujemy, że wyłączenie wody na działkach nastąpi 4.11.2017 o godzinie 12:00. Wszystkich działkowiczów prosi się o dokonanie odczytu wodomierzy na koniec sezonu.

---------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Wszystkie należności za zużytą energię elektryczną i wodę oraz opłaty za działkę należy wpłacić
na rachunek Ogrodu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy


35 8142 0007 0000 1560 2000 0004

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 10.05.2016 r zaliczki w wysokości 50,-zł miesięcznie winny być
wpłacane na rachunek


08 8142 0007 0000 1560 2000 0102

---------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT


NOWE ZASADY WYCINKI

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wprowadziły od 1 stycznia 2017 r nowe zasady usuwania drzew i krzewów. W rezultacie działkowcy zyskali większą swobodę w usuwa- niu nasadzeń z dzierżawionych działek. Obecnie bez administracyjnych zezwoleń działkowiec dzierżawiący działkę w ROD może usunąć z niej drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

• 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmienione zostały również zasady wycinki krzewów. Działkowiec, który chce usunąć ze swojej działki krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2, nie musi występować do organów administracji o zezwolenie. Drzewa i krzewy owocowe mogą być nadal usuwane z działek bez zezwoleń.

UWAGA !
Działkowcy z ROD - będący dzierżawcami działek- nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę nasadzeń. Prawo to przyznano bowiem osobie fizycznej , która jest właścicielem nieruchomości i dokonuje wycinki drzew i krzewów w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

BARDZO WAŻNE
Działkowcy nie mogą dokonywać wycinki drzew i krzewów na terenach wspólnych tj. poza ogrodzeniem dzierżawionej działki.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 


KOMUNIKAT


WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2017r. NASTĄPI W DNIU 01.04.2017 roku

(1 kwiecień 2017) o godz.11.00


Zalecana jest obecność wszystkich użytkowników działek Ogrodu „POD LASEM” w czasie włączania wody z uwagi na możliwość wystąpienia nieszczelności.


Bydgoszcz, dnia 6 marzec 2017 rok


---------------------------------------------------------------------------------------------